Resmi Gazete 9 Temmuz 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 9 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’nin detayları belirli oldu.

Peki 9 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

9 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/313, 314, 315, 316, 317, 318)

YÖNETMELİK

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Adap ve Temellere Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/19)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın